menu

Bijeenkomst praktijknetwerk 7 september

10 september 2017

Op 7 september vond er weer een bijeenkomst plaats van het praktijknetwerk Woonlasten de Baas. Bij de bijeenkomst in BBS Boschveld waren ruim 30 professionals aanwezig, waaronder verschillende nieuwe gezichten! Zo wordt het netwerk groter en sterker. De twee hoofdthema’s waren maatwerk en de Bossche Bond. Ook werd ingegaan op het functioneren van het praktijknetwerk. Ideeën over verbetering werden volop gedeeld.

Bijeenkomst praktijknetwerk 7 september

Het praktijknetwerk is bedoeld voor medewerkers van organisaties in het sociale domein in ’s-Hertogenbosch. Het netwerk bestaat sinds het najaar van 2014 en komt drie keer per jaar bij elkaar. In de bijeenkomst in september kwamen de ontwikkelingen rond de Bossche Bond uitgebreid aan de orde. Meer hierover is te lezen in het artikel over de Bossche Bond in deze nieuwsbrief.

Maatwerk leidt tot doorbraak

Het tweede thema –Maatwerk- is al verschillende keren aan de orde geweest tijdens de bijeenkomsten van het praktijknetwerk. Één van de redenen om maatwerk toe te passen is het realiseren van een doorbraak in bepaalde casussen.

Maar wat is een doorbraak en hoe herken je die? Daar heeft niet iedereen dezelfde mening over. Aan de hand van aantal voorbeeldcasussen uit de Bossche Bond zijn we interactief aan de slag gegaan. Daarbij keken we naar de interventies en afwegingen rond het realiseren van een doorbraak in die bepaalde casus. Met twee groepen herbeleefden we het zoeken naar de doorbraak:

  • Welke personen moeten betrokken worden bij het formuleren van de doorbraak? Zeker ook de persoon waar het over gaat.
  • Waar zit de kracht en mogelijkheden?
  • Maar ook: waar is (blijvende) ondersteuning noodzakelijk?