menu

Arm in arm tegen armoede

2 december 2016

Financiële problemen bij inwoners en alle negatieve gevolgen daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. Dat wil de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met acht partners aanpakken. 28 november ondertekenden energiebedrijf Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de woningcorporaties Brabant Wonen, Kleine Meierij, Mooiland en Zayaz en de gemeente daarvoor een convenant.

Project Vroegsignalering

Met deze ondertekening kan het project Vroegsignalering in januari 2017 starten. Met de samenwerking willen de partners betalingsachterstanden voorkomen, beperken en oplossen. Inwoners die met een problematische schuldenproblematiek krijgen te maken, komen zo snel in beeld. En kunnen maandelijks op weg naar stabiliteit geholpen worden.

Wethouder werk & inkomen Huib van Olden: “Wij willen armoede en schulden onder onze inwoners aanpakken. Want zulke problemen geven mensen veel kopzorgen en staat een volwaardige deelname aan de samenleving in de weg. Negen instanties uit ’s-Hertogenbosch gaan nu arm in arm aan de slag om inwoners al in een vroeg stadium te voorkomen dat ze dieper in schulden zakken. Dat moet resultaat geven!”

Vroegsignalering door één actieteam

De partners gaan beschikbare informatie rond betalingsachterstanden maandelijks delen. Bij een beginnende betalingsachterstand krijgt een inwoner te horen wat de mogelijkheden zijn; Wat kan hij doen om het verder oplopen van de achterstand te voorkomen? Deze stap gaat via het eigen incassotraject van de partners.

Als (een deel) van de betaling toch uitblijft, dan gaan de gegevens van die inwoner en de hoogte van de achterstand naar Bureau Kredietregistratie (BKR). De BKR verzamelt maandelijks de gegevens en stuurt deze door aan het nieuwe actieteam. Vanuit het actieteam wordt integraal afgestemd welke partner het beste kan aanbellen bij de inwoner en bij welke melding. Juvans, Divers, Humanitas en het Netwerk tegen Armoede ondersteunen het actieteam.