menu

Eén jaar Bossche Bond

2 oktober 2017

Professionals die werken bij één van de 15 aangesloten organisaties kunnen aanvragen indienen bij de Bossche Bond. Bijvoorbeeld aanvragen voor het weer aansluiten op energie, een bijdrage aan woninginrichting of vervoer naar werk. Of denk aan een bijdrage aan een vliegreis naar Mexico in het kader van een repatriëring of een bijdrage aan de kosten van een opleiding. De bijdragen in het afgelopen jaar varieerden van € 75 tot bijna € 5000.

Eén jaar Bossche Bond

Beoordeling aanvraag door deskundig secretariaat

De aanvragen bij de Bossche Bond worden beoordeeld door een secretariaat van drie mensen met verschillende achtergronden en expertise. Het secretariaat bestaat uit:

  • Ketenmanager van het Centrum voor Traject Begeleiding;
  • Teamleider sociaal wijkteam van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
  • Coördinator team wijken van één van de aangesloten corporaties.

Bij de beoordeling van elke casus maakt het secretariaat een afweging tussen de rechtmatigheid, het rendement van de oplossing en de eigen kracht. Bij die laatste wordt ook gekeken naar de duurzaamheid van de oplossing. Is er geen uitzicht op duurzaamheid, dan wordt er niet ondersteund vanuit de Bossche Bond. Ook wordt de aanvragers gevraagd om eerst andere oplossingen te verkennen, zoals bijzondere bijstand.

Méér dan geld

Maar de Bossche Bond gaat over méér dan geld. Het gaat over leren, zoals van praktijkervaringen. Soms komt een situatie vaker terug; welke systeemaanpassingen zijn dan nodig om mensen die in de knel zitten beter te helpen? Daar zijn resultaten in geboekt. Bijvoorbeeld op het gebied van urgentie. Het per direct kunnen voorzien in een woning als dat in een bepaald casus nodig is.

Het unieke karakter van de Bossche Bond wordt ook buiten Den Bosch erkend. De Bossche Bond was één van de vijf genomineerde projecten voor de Social Innovation Award. Lees meer in het toegevoegde juryrapport.

Verbeterpunten

In september vond de eerste evaluatie plaats met de bestuurders van de aangesloten organisaties. Daarin is een aantal ideeën over de verdere doorontwikkeling van de Bossche Bond besproken. In de komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Een van de elementen die hierin wordt meegenomen is de versterking van het lerend vermogen. Vragen die hierbij aan de orde komen:

  • Is de doorbraak/duurzaamheid van de oplossing die bij de aanvraag is benoemd ook concreet gerealiseerd?
  • Wat zijn de leerpunten die daaruit kunnen worden afgeleid?
  • Hoe kunnen we de betrokkenheid van de personen/ het huishouden waar het over gaat vergroten?