menu

Aanleiding

Veel gezinnen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch leven in armoede. Dat betekent dat ze van heel weinig geld rond moeten komen. En vaak lukt dat niet. De woonlasten die ze moeten betalen zijn hoger dan het geld dat ze hebben aan inkomen. Er blijft weinig over om van te eten. Eten halen ze dan soms bij de voedselbank.

De armoede in onze gemeente neemt toe. Dat is zorgelijk. Als er geen actie wordt ondernomen, leeft in 2018 een derde van de gezinnen in armoede. Dat is een schrikbarend hoog aantal! Daarom besloten in 2014 de Bossche corporaties, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) om de handen ineen te slaan. En samen de strijd aan te gaan tegen de stijgende woonlastendruk. Op 16 april 2014 ondertekenden zij hiervoor een lokaal woonlastenakkoord. Daarmee spraken zij af dat zij zich de komende jaren inzetten om serieus werk te maken van het betaalbaar houden van de woonlasten.

Inmiddels zijn er veel organisaties aangesloten bij dit initiatief en dat aantal groeit nog steeds. Het is goed om te merken dat we de zorg voor stijgende armoede delen. En dat we hier samen, arm in arm, tegen optreden.